روحانی، شوالیه و کارگر

اشراف «مردم اصیل و به‌خوبی پرورش‌یافته» طبقهٔ اجتماعی بالا خصوصاً در گذشته هستند.