زبان ژاپنی باستان
上代日本語
منطقه ژاپن
دوره Evolved into زبان ژاپنی باستان متأخر during the دوره هی‌آن
Japonic
  • زبان ژاپنی باستان
حروف چینی و مان‌یوگانا
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ ojp
فهرست زبان‌شناس
گلاتولوگ
این نوشتار شامل نمادهای آوایی آی‌پی‌ای است. بدون پشتیبانی مناسب تفسیر، ممکن است علامت‌های سوال، جعبه یا دیگر نمادها را جای نویسه‌های یونی‌کد ببینید.

زبان ژاپنی باستان مرحله کهن زبان ژاپنی است. مرحله کهن به دوره نارا و قبل از آن گفته می‌شود.

  • ویکی‌پدیای انگلیسی


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب برای گروهی به نام «lower-roman» وجود دارد، اما برچسب متناظر پیدا نشد.