متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.

نقاط در نصف‌النهار شرقی ۱۸۰°

نصف‌النهار ۱۸۰ درجه، ۱۸۰مین نصف‌النهار از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۱۲ ساعت و ۰۰ دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد.

این نصف النهار مانند نصف‌النهار مبدأ مرز دو نیمکره شرقی و غربی جهان است و از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود:

جستارهای وابسته